PM – floor s.r.o.

Je špecializovaná stavebná firma zameraná na pokládku betónových podláh a povrchovú úpravu betónových plôch väčších rozmerov.
Firma PM-floor, s.r.o. vznikla „de jure“ v januári roku 2006, avšak jej zakladateľ a konateľ Ing. Peter Mitka sa realizácii priemyselných podláh venuje už niekoľko rokov. Ako obchodník, technický poradca a obchodný riaditeľ prešiel viacerými podlahárskymi firmami a svoju prvú pancierovú podlahu zrealizoval „de facto“ už v roku 2002.

Nemenej dôležité ale je, že pracovníci zhotovujúci konkrétnu podlahu majú tiež viacročné skúsenosti a sú nami expertne vyberaní k typu podlahy, pri ktorom majú najväčší predpoklad zúročenia svojich vedomostí a nadobudnutých zručností.

Spolu s kvalifikovanou pracovnou silou sa firma PM-floor,s.r.o. vždy snaží doporučiť a následne aj zabudovať len osvedčené, cenovo výhodné materiály od odskúšaných výrobcov a dodávateľov, aby sa aj takto zaručilo uspokojovanie aj tých najvyšších nárokov našich odberateľov na kvalitu.

A napokon firma PM-floor, s.r.o. disponuje vlastným, kompletným strojovým parkom potrebným ku bezproblémovej realizácii získaných projektov. Každým rokom náš strojový park rozširujeme a zveľaďujeme aby sme mali potrebné stroje vždy k dispozícii, plne funkčné a popr. nejaké stroje navyše v zálohe.

Strojové brúsenie pancierovej podlahy
Strojové brúsenie pancierovej podlahy