PANCIEROVÉ PODLAHY 2

Zhutnenie betónovej zmesi plávajúcou vibračnou lištou